CV

Om min utbildning

2012-2015 Original Feeling Touch, OFT, intuitiv massage – Country Coordinator & Teacher/Koordinator och utbildare I Sverige. OFT

2012 – 2015  Heal my Voice Sweden ett bokprojekt för kvinnor – Kvinnligt ledarskap och medförfattare till böckerna Värdefulla Röster och Sensual Voices. Beställ böckerna här Läs mer om projektet här

2011 – 2012  The Art & Essence School of Chi Nei Tsang – CNT Practitioner and International WuJi Gong teacher, Chi Nei Tsang terapeut och internationell Qigong lärare. CNT, WuJi Gong

2006: Akademi Coachstjärnan AB i Stockholm – Certifierad Coach. Till grund för utbildningens innehåll ligger de av International Coach Federations 11 definierade coachfärdigheter samt etiska regler. Coachstjärnan  2007: ACC certifierad enligt ICF (International Coach Federation).

2003: Beidahei Medical Qi-gong Centre, China – Certifierad Qi-Gong instruktör i Nei Yang Gong. Läs mer här

1999 – 2000 Thalamus, Bio Medicinskt Centrum i Uppsala – Examen i medicinsk baskunskap motsvarande 80 högskolepoäng.

1996 – 2000 Nei Jing Akademin AB i Malmö och Enköping – Traditionell Kinesisk medicin med tonvikt på akupunktur. Praktik gjordes på Seamens hospital i Shanghai 1999.

1996 Komplementär Medicinska Högskolan i Malmö – Diplomerad massageterapeut och certifierad massör.

1993 – 1999 Konflikthantering, samtalsmetodik, vuxenpedagogik, psykologi m.m. Internutbildningar som jag genomgått som anställd inom kriminalvården och polismyndigheten.