Coaching

Vad är coaching?

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer/grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål/visioner
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Coaching by walking – Samtal och rörelse i kombination

Att kombinera samtal och rörelse kan ta dig både fysiskt och mentalt längre än du tror. Jag hjälper dig att identifiera vad ditt hinder är för att nå det du vill. Beroende på hindrets storlek och vad som krävs för att besegra det – väljer vi vart vi går. Det här kan bli en riktig utmaning för oss båda. Det kan också vara enklare än du tror när du väl vet vad som hindrar dig att nå dina mål i livet.

Coaching passar dig som:

  • Vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre
  • Vill förändra en del i ditt liv
  • Har ambitioner både privat och i jobbet och som tycker båda delarna är lika viktiga

 

Jag coachar live på min mottagning, utomhus eller via Skype.

Du är välkommen att kontakta mig på mail eller telefon.

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dig!