Föreläsningar

 

Bemötande och avslappningens betydelse – Ny föreläsning 2017

Det har snart gått 40 år sedan jag var med om en händelse på sjukhuset som skulle förändra hela mitt liv. Under min slingriga livsvandring har livet bjudit mig otaliga erfarenheter om bemötandets betydelse för en mänsklig tillvaro. Avslappning handlar  inte enbart om massage, egentid, spavistelse och yogapass. Det är också ett viktigt förhållningssätt för att skapa en mjuk och mänsklig värld att leva och inte bara överleva i. 
Föreläsningen är tänkt att inspirera och ge nya perspektiv och förhållningssätt till både oss själv och varandra.
Föreläsningen hölls första gången på Yrkeshögskolan i Eslöv 23/5.

Svart eller vitt. En ny syn på livet

Hur förvandlar man de svarta motgångar och svårigheter som livet kommit med till de vita segel som gör livsresan behaglig och sann? Kan en människas lidande bli till andra människors välsignelse? Carinas föreläsningar ger dig svaret: Ja! Med en ny syn på livet är allting möjligt. En inspirationsföreläsning för dig som vill se nya perspektiv och möjligheter. Som står inför en förändring eller precis gjort en. Kanske kan också du finna meningen med ditt liv.

En resa för livet

Carina Halvardsson har ett stort engagemang genom ideella insatser. Den här föreläsningen är en berättelse om hennes egen inre och yttre resa, Sverige – Afrika tur och retur. Med bilder från en insats för de fattigaste tar hon dig genom det som förändrade hennes syn på rik och fattig. En berättelse om tron på människans förmåga att ta emot livet och göra det svåra enkelt.

 

Foto: Christopher Nielsen
Foto: Christopher Nielsen

 

En idéell insats för hälsa och utveckling

Carina är styrelseordförande i Försoningsgruppen. De arbetar med ett gediget försoningsprogram från Sydafrika. Programmet bygger på den afrikanska UBUNTU tanken: ”Jag är för att vi är.” Skadas du så skadas jag, för vi hör samman i ett finmaskigt nät av relationer. Det är ingen slump att hon engagerar sig här. Det flätar nämligen samman Carinas bakgrund inom rättsväsendet med hennes nuvarande verksamhet på ett perfekt sätt. Vill du veta hur Försoningsgruppen arbetar? Kontakta henne för att boka en föreläsning. Stöd verksamheten gör du på BG: 766-1093. Eller Swish-nummer: 123 032 01 35

Carina Halvardsson är engagerad i den ideella organisationen Vision For All. Organisationen hjälper människor i fattiga länder genom att göra synundersökningar och dela ut begagnade glasögon. I oktober 2013 åkte hon iväg för att delta i en insats i Gambia. Välkommen att kontakta henne för en föreläsning om organisationens arbete. Stöd verksamheten gör du på PG 90 06 61-0. Eller Swish-nummer: 123 900 66 10